Dimnicar AD Beograd

Dimnicar AD Beograd

Komunalno preduzeće Dimničar AD Beograd već 70 godina brine o vašim dimnjacima i ložišnim uređajima.

“Ciljevi i vrednosti određuju naše delovanje. Ljudi čak i više. To je razlog zašto su odnosi toliko važni za nas. Mi verujemo u postizanje našeg uspeha kroz zadovoljne korisnike i na poverenju zasnovanom poslovnom partnerstvu. Fokus je uvek ka višem cilju naših aktivnosti: Želeli bismo Vas oduševiti našim uslugama koje Vam obezbeđuju bezbednost, komfor i zdravlje, a omogućuju dostizanje sigurnog i dugotrajnog rada Vaših uređaja i sistema kao i njihove veće efikasnosti. Pionirski duh je položio kamen temeljac našoj delatnosti. Tradicija i perspektiva u ovoj oblasti nas podstiču na vizionarske misli i inovativne akcije u svim aktivnostima koje utiču na nas u budućnosti.”

Obavlja kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ložišnih uređaja pružajući kvalitetno i stručno usluge:

komunalno_održavanje ložišnih i dimovodnih objekata i uređaja

Pregled i tehnički prijem novosagrađenih i dograđenih dimnjačkih i ventilacionih kanala

Kontrola funkcionalne ispravnosti dimnjaka i ložišnih uređaja

Ispitivanja dimnjaka i ložišnih uređaja savremenom aparaturom

Sanacija i popravke dimnjačkih kanala

Visinski radovi uz pomoć alpinističke opreme