Vertikuliranje ( areacija ) travnjaka

Vertikuliranje ( areacija ) travnjaka

Uslužno vertikuliranje (areacija) travnjaka motornim vertikulerom.

Vertikuler odstranjuje suvu travu, mahovinu . . . .

Pomaže da voda, vazduh i hranljive materije brže stignu do korena bilke.

Vertikuliranje ( areacija ) je sastavni deo održavanja travnjaka i učiniće da Vaš travnjak bude zeleniji i lepši.